Kde nás uvidíte

Naše vystúpenia a akcie v roku 2022
(aktuálne sa dopĺňajú)

26.3.2022regionálna prehliadka detského tanečného a hudobného folklóru
9.4.2022pietna spomienka na Filipa Lašuta
14.5.2022krajská prehliadka „Eniki, beniki“
29.5.2022Koncert v záhrade – O zlatú guľôčku
12.6.2022Turčianske slávnosti folklóru
17.6.2022„Toto je Kalužiar“ – vystúpenie pre rodičov a verejnosť
21.8.2022oslavy obce Párnica, Pranickô švábkobrania
26.8.2022Žilinské dožinky
8.9.2022oslavy založenia Strednej dopravnej školy
10.9.2022Nitrianske Pravno
7.10. – 9.10.2022sústredenie v obci Čičmany